بسم الله الرحمن الرحیم

این روستادردامنه رشته کوه های واریان(سلسله جبال البرز)واقع شده ودر30کیلو متری مرکز شهرستان میاندرود(سورک)درمنتهی الیه جنوب شرقی شهرستان واقع شده است ...

 

 ازشمال وصل به جنگل سنگدره جنوب وصل به روستای سادات محله چهاردانگه ساری می باشد وشرق وصل به روستای وارمی وغرب وصل به روستای بازیار خیل می باشد.

آب وهوای این روستامعتدل وخزری می باشد ودارای بیش از40خانوارثابت بوده که درشش ماه اول جمعیت به لحاظ کشاورزی بیش تر می شود.

شغل اهالی عبارت اند از کشاورزی (گندم،جو،برنج،سویا) ودام پروری(گاو،گوسفند)می باشد.

این روستادرکنار رود خانه زارم رود واقع شده که اطراف آن را جنگل(بلوط،راش،آزاد،ممرص،توسکا،انجیلی و...)تشکیل داده است.

به علت بالا بودن رطوبت تولید انواع صیفی جات وسبزی جات امکان پذیرمی باشد.

راه ارتباطی به شهر بوسیله ی جاده شنی که بسیار نا مطلوب بوده دارای آب برق تلفن GSMمی باشد از حیات وحش آن قرقاول،گوزن،شوکا،پلنگ،شغال،خوک،خرس و... می باشد.

از تپه های معروف آن به نرگس تپه،گوگ سی،انبار دوک،باکلا،قلعه سر،مش تپه پیت خیل،آغوز نو،نفت چال و... رامی توان نام برد.

رود دائمی جناسم به نام زارم رود(ظالم رود)که از روستای زارم شهرستان نکا سرچشمه گرفته واز روستای جناسم بازیا ر خیل گذشته و وارد بخش کلیجان رستاق شده و وارد رود خانه تجن ساری می شود وبه دریای خزر می ریزد دیگر رود داخل جنگل مثل:نفتو(نفت وآب)،اعظم،باخاندی کلا،پیت خیل،باکلاو... می باشد،رود فصلی آن گت همن،موزی بن،و...می باشد.

چشمه این روستا بالا چشمه(وسط محل)پایین چشمه،نفتو،باکلا،باجی گل چشمه،چشمه وا او(باد آب)خاندیکلا و... را می توان نام برد.

از محله های آن خاندیکلا،اعظم،خانه سری می باشد.

مکان های زیارتی تکیه جناسم،امام زاده یحیی(مابین جناسم وبازیار خیل)می باشد.

مردم این روستا صددرصد شیعه واز پیروان اهل بیت می با شند.

شالیزار های زیبا،رودخانه زارم رود،جنگل های انبوه کشتزارهاوزندگی سنتی وساده مردم از مناظر دل انگیز وبانشاط این روستامی باشد.

آدرس روستای جناسم:

ایران_ مازندران _ میاندورود _ 24 کیلومتر بعد از روستای دارابکلا _ روستای زیبا ، سر سبز ، قشنگ و... جناسم

 
 
معنی واژه جناسم

لغت نامه دهخدا

جناسم . [ ج ِ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان وردیمه سورتیجی بخش چهاردانگه ٔ شهرستان ساری واقع در 46هزارگزی شمال باختری کیاسر و 3هزارگزی راه کاروان رو ساری به ارم . موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل مرطوب مالاریایی است . آب آن از چشمه و رودخانه ٔ زارم رود و محصول آن برنج و غلات و شغل اهالی زراعت و مختصر گله داری و صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).