به نام خدا .

راستش در روستای من یعنی جناسم چشمه ای وجود دارد که به آن نفتو می گویند .

حالا چرا نفتو ؟؟؟ اصلا نفتو یعنی چه ؟؟؟

اول جواب سوال اول:

دلیلی که مردم (جناسمی ها) اسم این چشمه رو گزاشتن نفتو اینه که از این چشمه نفت وآب باهم میاد بالا ، و در گذشته که ماشینی نبود و راه شهر تا روستا رو تنها پیاده میشد طی کرد مردم روستا نفت خودرا از این چشمه بدست می آوردند. 

حالا جواب سوال دوم : 

شاید بدانید که کلمه (آب) به مازندرانی میشود (او) و نفت هم که همان نفت است .

پس کلمه (نفت ) + کلمه آب یا (او ) = ( نفتو )

حالا فهمیدیم که نفتو به چه معناست پس تادیداری دوباره خدانگه دار